Không ai biết từ bao giờ, hoa được coi là thứ ngôn ngữ không lời phổ biến và quan trọng nhất trong việc bày tỏ tình cảm, nhất là tình yêu của con người. Phải chăng, chỉ có hoa mới đủ để diễn tả các cung bậc của tình yêu!Thật vậy, nếu tĩnh tâm nhìn lại một chút sẽ thấy được ngôn ngữ của hoa giống như tình yêu đôi lứa. Khi còn đương nụ thì hoa giống như một tình yêu mới chớm. Thế rồi, nắng, gió, nhựa sống từ lòng đất sẽ nuôi dưỡng để đơm hoa. Điều đó cũng giống như trong tình yêu khi đã được nuôi dưỡng đủ lớn thì sẽ đạt đến sự thăng hoa, để sau đó cho quả ngọt. Cỏ cây hoa lá tuy là những vật vô tình nhưng hữu ý. Khi tình cảm con người tương đồng với cảnh sắc của thiên nhiên thì lúc ấy chính là sự thăng hoa của nghệ thuật. Những tình cảm được ngôn ngữ chuyển tải đã vượt ra khỏi ý nghĩa của những ký tự làm rung động lòng người. Từ xa xưa, cả phương Đông lẫn phương Tây, có nhiều những giai thoại và truyền thuyết về tình yêu gắn liền với các loài hoa. Nếu như phương Tây, ngay trong đêm trường Trung cổ, sự bất diệt của tình yêu đã được biết đến bằng một giai thoại về loài hoa lưu ly - “forget-me-not”