Ba hỏi cậu con trai:
_Mai này con định làm nghề gì?
-Con thích được giúp mọi người. Con sẽ học ngành bác sĩ.
_Không được ! Ngành đó học lâu mà ra trường kiếm được dăm ba đồng lương. Con thực tế hơn đi. Giúp mình còn chưa xong.

Vài mươi năm sau, ba hỏi cậu con trai:
_ Khi nào con về nước ? Mẹ con có làm món ăn mà con thích chờ Tết này con về.
_ Ba ơi ! Tết này chắc con không về.
...
_Ở đây kiếm tiền dễ hơn. Dùng miệng nói đôi ba câu cũng có tiền vào túi. Tiền bằng “đô” nữa ba.
_Lừa lọc người khác là không chấp nhận được, con à!
_Không sao đâu ba, sống là phải nghĩ đến mình trước.


Bacsi.com

By: TRN