Ngày dì mới dọn đến nhà mới, xung quang khu này thưa nhà và chẳng có lấy một bóng cây. Dì mở một quán nhỏ bán nước mía.

Ngay hôm sau, dì hì hụi trồng một cây trứng cá con trước nhà. Ai vào uống nước cũng hỏi "Trời... trồng cái cây tý teo dzầy khi nào nó mới có bóng mát hả trời?"
Dì chỉ cười:
-Ừ, cũng không biết khi nào mới có. Nhưng nếu không trồng thì sẽ không bao giờ có.
.................

8 tháng sau:
-Ai mà nghĩ cái cây này nó lớn nhanh vậy chứ!
-Chỗ này mà không có cây trứng cá chắc nắng lắm em ha?
-CÁi quán này nhờ mỗi cây trứng cá này, mát thật!
..............

Một năm sau, trước mỗi nhà trong khu đều có một cây con đang được chăm sóc...

Bacsi.com