[chương trình cả thế giớ trải rộng trộng trong tay
sẽ được tổ chức vào ngày 23/07/210
thời giang; 18;00->21;30
địa điể; nhà văn hoá thanh niên
sỗA Phạm ngọc thạnh Q 1 TPHCM
vớ sự tham gia của nhiều ca sĩ hãy ngoại và nhiều tiết mục hậy
có sư gốp mặt ca sĩ; anh khoa kim anh khanh rap soul suboi ...vv... vv
vé bán 1 vế; 25k mua nhìu giảm giá như mua 5 vế thì la 24k /1 vế
số lựong có hạng
gjao vé tận nhà khu vực hcm
sdt 0956961872 yahoo nguyenloc_4u
email [email protected]

giao vé nhanh