Ngoài việc hợp tuổi theo âm dương, ngũ hành, sinh khắc..., người đến xông nhà còn phải là người khoẻ mạnh, tính tình vui vẻ, xởi lởi, tốt bụng, thành đạt... thì sẽ mang lại may mắn (Phúc, Lộc, Thọ) cho gia chủ.1. Đồng khí (cùng âm hoặc cùng dương) thì kỵ nhau, đẩy nhau (xấu). Khác khí (âm với dương) thì hút nhau, tương tác với nhau (tốt). Đó là quan hệ Âm - Dương.

2. Quan hệ ngũ hành thì tương sinh là tốt, tương khắc là xấu và đồng hành là tỵ hoà (bằng nhau). Từ đó những người có tuổi tam hợp (cùng cục) hoặc lục hợp (âm dương) hoặc có thiên can hợp (âm dương và người có mệnh tương sinh với nhau là quan hệ tốt hay còn gọi tuổi hợp nhau (có thể hợp tác, quan hệ, giúp nhau...).Ảnh minh họa

Người ta tối kỵ người có địa chỉ xung tới xông nhà vào sáng mồng Một Tết: Tý - Ngọ; Mão - Dậu; Dần - Thân; Tị - Hợi; Thìn - Tuất; Sửu - Mùi.

Vì vậy, ngày mồng Một Tết người ta thường chọn những người hợp với tuổi gia chủ.Tam hợp cực: Thân - Tý - Thìn; Hợi - Mão - Mùi; Tý - Dậu - Sửu; Dần - Ngọ - Tuất. Ví dụ: Người tuổi Tý chọn người tuổi Thân hoặc người tuổi Thìn xông nhà cho mình và ngược lại.

Lục hợp (Địa chi hợp): Tý hợp Sửu; Dần hợp Hợi; Mão hợp Tuất; Thìn hợp Dậu; Tỵ hợp Thân; Ngọ hợp Mùi. Ví dụ: Người tuổi Mão chọn người tuổi Tuất xông nhà cho mình và ngược lại.

Thiên can hợp: Giáp (dương) hợp Kỷ (âm); Đinh (âm) hợp Nhâm (dương); Ất (âm) hợp Canh (dương); Mậu (dương) hợp Quý (âm). Ví dụ: Người có thiên can Ất chọn người có thiên can Canh xông nhà và ngược lại.

Người có mệnh tương sinh theo cơ chế: Mộc -> Hỏa -> Thổ -> Kim -> Thủy. Người ta tối kỵ người có địa chỉ xung tới xông nhà vào sáng mồng Một Tết: Tý - Ngọ; Mão - Dậu; Dần - Thân; Tị - Hợi; Thìn - Tuất; Sửu - Mùi. Ví dụ: Người tuổi Tý kỵ người tuổi Ngọ đến xông nhà và ngược lại (vì Tý thuộc Bắc, Hoả còn Ngọ thuộc Nam, Thuỷ tối kỵ nhau).

Kiêng những người có địa chỉ tương hại (làm hại lẫn nhau) có 6 trường hợp: 1. Tý - Mùi (Thuỷ - Thổ); 2. Sửu - Ngọ (Thổ - Hoả); 3. Dần - Tỵ (Mộc - Hỏa); 4. Mão - Thìn (Mộc - Thổ); 5. Thân - Hợi (Kim - Thủy); 6. Dậu - Tuất (Kim - Thổ). Ví dụ: Người tuổi Tỵ kỵ người tuổi Dần đến xông nhà và ngược lại.

Căn cứ vào trình bày trên theo quan niệm của cố nhân, tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và mối quan hệ bạn có thể chọn được người xông nhà theo ý muốn của mình.

Ngoài việc hợp tuổi theo âm dương, ngũ hành, sinh khắc... như trên người đến xông nhà còn phải là người khoẻ mạnh, tính tình vui vẻ, xởi lởi, tốt bụng, thành đạt... thì sẽ mang lại may mắn (Phúc, Lộc, Thọ) cho gia chủ.

Nguồn: TTONL
BACSI.com