Ai chằng mong làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Thế nhưng vẫn có nhiều bạn vô tình từ chối cơ hội trở thành người chiến thắng! Bạn có muốn thất bại không? Dễ lắm. Một chuyên gia đã đề ra ba bước sau đây:


Thứ nhất, hãy phủ nhận khả năng của bạn. Một khi bạn biết xem thường chính mình, bạn sẽ không bao giờ nhận ra nhiều điều tốt đẹp mà mình có thể thực hiện.

Thứ hai, rời ghế nhà trường rồi thì bạn không cần học hỏi gì thêm nữa. Một khi bạn chấm dứt học hỏi, bạn sẽ không bao giờ phải trăn trở về việc sửa đổi và lớn lên.

Điều cuối cùng, hãy coi như bạn có thể tự mình làm tốt mọi sự. Một khi bạn nói rằng bạn không cần ai giúp đỡ, bạn sẽ không nhận sự giúp đỡ nào. Và như vậy, bạn có thể nắm chắc rằng mình sẽ đạt được…thất bại.

Còn nếu muốn thành công, hãy tích cực phát triển các khả năng của mình. Hãy biết học hỏi không ngừng. Hãy thao thức thay đổi và lớn lên. Và điều cuối cùng — song không kém quan trọng — hãy cố nhận ra sự giúp đỡ người khác có thể cống hiến cho mình và tận dụng nó.

Hãy làm việc với mọi người và bạn sẽ thấy mình tiến bộ nhanh hơn mức mình dám mơ.

Theo NT
Bacsi.com