Bố thường mắng con không chịu học bài.
Đi đón con, đường tắc, bố lấn sang đường ngược chiều, con thỏ thẻ:
-Giống bài Hai con dê qua cầu trong sách quá!
Bố giật mình đỏ mặt:
-Ừ, có những bài học đơn giản nhưng người lớn cũng quên.


"Con nít hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn"

Bacsi.com
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy