Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được:

Thời gian
Lời nói
Cơ hội.

Ba điều trong đời bạn không được đánh mất:

Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực.

Ba thứ có giá trị nhất trên đời:


Tình yêu
Sự tự tin
Bạn bè.

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

Giấc mơ
Thành công
Tài sản.

Ba điều làm nên giá trị một con người:

Siêng năng
Chân thành
Thành đạt.

Ba điều làm hỏng một con người:

Rượu
Sự tự cao
Cơn giận dữ.