Có nhiều cách để bạn lựa chọn đấy nhé!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

- Chanh
- Đường cát trắng
- Thuốc aspirin hoặc thuốc vitamin B1
- Đá lạnh

Đến phần hành động này:​BACSI.com ​(Theo Kenh14)