Tham khảo
Three Things That Maintain Anxiety
Avoidance, Reassurance, and Distraction. Three makers of Anxiety.
Published on March 19, 2012 by Patrick B. McGrath, Ph.D. in Don't Try Harder, Try Different!

 
Thay vì nói về stress là gì hoặc điều gì làm bạn cảm thấy lo lắng, bạn sẽ thấy tốt hơn khi chấm dứt 3 hành vi sau:

1. Tránh né: Nếu bạn tránh né những điều bạn sợ hãi, bạn sẽ dạy cho mình rằng chỉ có 1 cách duy nhất để an toàn là tránh né những điều bạn sợ. Đây là công thức cho tai hoạ, vì bạn sẽ chỉ tránh né những điều đó nhiều hơn và nhiều hơn thay vì học cách làm sao để xử lý những điều làm bạn lo lắng.

2. Tìm kiếm sự bảo đảm: Nếu tất cả những gì bạn làm là hỏi mọi người liệu mọi việc sẽ ổn không, bạn sẽ không bao giờ học được cách làm thế nào tự mình xử lý mọi việc. Vì nếu ai đó nói với bạn rằng mọi việc sẽ ổn, và sau đó nó không như vậy, bạn có thể đổ lỗi cho họ về điều đó vì họ nói dối bạn và nói với bạn rằng mọi việc sẽ ổn.

3. Gây sao lãng: Nếu bạn phải đối mặt với bất kỳ điều gì bạn sợ và bạn làm bản thân sao lãng khỏi nó, khi đó bạn không bao giờ thực sự học được cách xử lý nó và bạn duy trì nỗi sợ của bạn và thuyết phục bản thân rằng lý do duy nhất bạn đang an toàn là vì sự sao lãng mà bạn thực hiện.

3 điều đó được gọi là những hành vi tìm kiếm sự an toàn, và tất cả chúng được thực hiện để làm bạn cảm thấy tốt ngay bây giờ thay vì cảm thấy tốt về sau. Điều đó nghe giống như 1 điều tốt, nhưng nó thực sự là 1 cách đương đầu tồi vì bạn chẳng mấy chốc dựa vào những chiến lược đương đầu đó để cảm thấy tốt trong hiện tại và bạn không làm những gì cần làm để cảm thấy tốt về lâu dài. Nguồn: Psychologytoday