Bạn có nhu cầu xác nhận người thân, con cái. Rất đơn giản, chỉ cần 5 phút lấy mẫu và quy trình thưc hiện xét nghiệm trong vòng 1 tháng. Bạn sẽ xác định chính xác người thân ruột thịt của mình.

Quy trình xét nghiệm đơn giản chính xác và bảo mật.

Giá xét nghiệm:

Mẫu nước bọt, kết quả trong vòng 1 tháng. Giá xét nghiệm: 6.500.000 đ

Mẫu móng tay, kết quả xét nghiệm trong vòng 1 tháng. Giá xét nghiệm: 9.500.000 đ
Dịch vụ con thoi | Đem dịch vụ y tế đến ngôi nhà của bạn Dịch vu con thoi Phòng bệnh hơn chữa bệnh