Clip rất rõ về cấu tạo, chức năng thận cũng như từng đơn vị của thận. Xem rất thú vị, mình pos lên cho cả nhà cùng xem.
Thận có chức năng chính là bài tiết hầu hết các sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá ra khỏi cơ thể như ure,creatinin,amoniac,v..v. và thêm một một chức năng vô cùng quan trọng đó là kiểm soát hầu hết nồng độ các chất và thể tích dịch cơ thể, qua đó thận có chức năng điều hoà nồng độ các chất và áp suất thẩm thấu trong huyết tương, điều hoà pH và thể tích dịch ngoại bào. Thận thực hiện được 2 chức năng này là nhờ hoạt động lọc ở cầu thận, tái hấp thu và bài tiết ở ống thận. Ngoài ra, thận còn tham gia hoặc điều hòa huyết áp và sản sinh hồng cầu. Chính vì vậy, các bệnh của thận thường làm tăng huyết áp động mạch và thiếu máu. Thận được cấu tạo bởi hơn 1000 đơn vị thận..