Bs cho cháu hỏi... cháu đi cắt bao qui đầu cũng khá lâu rùi... khoảng 6 năm gì đấy... năm nay cháu 17 tuổi... khi cắt xong thì những chỗ tháo chỉ có một số lỗ nhỏ .. nó hay có những cặn bẩn trong đó nên cháu thường xuyên phải nặn bỏ... nhưng khoảng mấy tháng gần đây. cháu thấy chỗ khe đó lại chảy ra dịch có mùi hơi khó chịu và nó không giống cặn rắn như trước... cho cháu hỏi là cháu có bị làm sao không!!!