Chào bác sĩ, năm nay em 20 t, nhưng không hiểu sao "cái ấy" của em chỉ dài chừng 2 đốt ngón tay. Không biết có ảnh hưởng đến việc sau này không?. Bình thường thì nó chừng 2 đốt ngón tay. Khi cương thì dài chừng 10-12 cm.