Bs ơi cho e hỏi : ở dưới tinh hoàn e có 1 mục trắng nhân cưng đường kính khoảng 2mm ko đâu k nhức , bs hãy cho e biết đó là gì và có nguy hiểm đến sức khỏe của e không ? , làm sao để chữa cho hết và e sẽ theo ngành công an nhân dân vậy nếu khám sức khỏe nó có ảnh hưởng gì đến việc vào ngành của e không bác sĩ ? e cám ơn bs nhiều