Mỗi lần gần gũi thì mình rất muốn,nhưng dương vật không đủ cứng.và khi sắp đưa vào thì dương vật lại xìu xuống.mình cũng không biết phải làm sao?có loại thuốc nào chữa bệnh này không?