Em vừa cắt bqd, nên qd hay cọ vào quần trong, hnay em đang đi tự dưng thấy khó chịu, liền chạy về nhà xem sao thì thấy lỗ tiểu cọ vào quần trong rồi hở ra, sau đó em đi tiểu thấy rát. Vậy em có bị nhiễm trùng ko ạ, và giải quyết ra sao thưa bs??