Em bị ngứa 2 bên bẹn được 1 thời gian rùi mà không khỏi?
sau 1 thời gian thấy giảm nhưng không khỏi hẳn mà sau đó nó lại lan ra như cũ.
Da vùng bẹn của e bây h rất sậm màu.lúc ngứa thì gãi ra nước sau đó nó đóng vảy.nhưng bong hết lớp ra ý thì vẫn cứ ngứa như
trước . đây là ảnh Name:  130720121066.jpg
Views: 2249
Size:  230.9 KB