Em mới cắt bqd được 6 ngày kể cả ngày cắt , chưa có hiện tượng gì lạ nhưng vẫn còn đau nhứt thì có bị sao không ạ , em chưa dám tắm , với lại khi có mài thì nên vệ sinh như thế nào ạ , chỉ em cách up ảnh với ạ