bác sĩ cho e hỏi về bệnh lao tinh hoàn là gì? tác hại của bệnh như thế nào? có ảnh hưởng xấu lắm tới đường con cái của e sau này ko, bệnh này có chữa khỏi được không thưa bác sĩ(