Các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đã lần đầu tiên giải mã thành công toàn bộ chuỗi gen của tế bào tinh trùng người.

Tiến sĩ Stephen Quake và cộng sự thuộc Đại học Stanford đã giải mã thành công bộ gen của 91 tế bào tinh trùng của một người đàn ông 40 tuổi với mẫu tinh dịch khỏe mạnh và sinh con bình thường. Họ rất ngạc nhiên khi nhận thấy sự khác nhau về bộ gen giữa các tế bào tinh trùng. Cụ thể, 2 tế bào tinh trùng trong số này mất toàn bộ nhiễm sắc thể.

Bộ gen của tinh trùng người đã lần đầu tiên được giải mã


“Phát hiện mới về bộ gen của tinh trùng có thể mang lại nhiều ứng dụng trong nghiên cứu bệnh ung thư, chứng vô sinh và những rối loạn sức khỏe khác”, tiến sĩ Stephen Quake cho biết trên Live Science.

Giao tử - bao gồm tế bào trứng và tế bào tinh trùng - giữ một nửa số lượng ADN so với các tế bào khác trong cơ thể. Một tế bào của người chứa 23 cặp nhiễm sắc thể gồm nhiều ADN, trong khi, tế bào trứng và tinh trùng chỉ có 23 nhiễm sắc thể đơn

Nhằm bảo đảm sự kết hợp giữa cha và mẹ không bao giờ quá 23 cặp ở con, giao tử sẽ trải qua một quá trình được gọi là tái tổ hợp. Trong quá trình này, các chuỗi ADN có thể tách ra thành nhiều đoạn và tạo thành các chuỗi ADN mới trước khi tạo thành một bộ gen tổ hợp.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn bị giới hạn trong nghiên cứu gien của các nhóm lớn đối tượng để ước tính số lượng các cặp tổ hợp xuất hiện trong giao tử. Tuy nhiên, việc giải mã thành công bộ gen của tinh trùng người có thể giúp hiểu rõ hơn về quá trình tái tổ hợp, bằng cách so sánh tế bào tinh trùng với các tế bào còn lại trong cơ thể.

“Bây giờ, chúng tôi có thể nghiên cứu tinh trùng của một người đàn ông để biết những gen nào của người đàn ông đó được truyền sang phôi thai và có thể chẩn đoán hay phát hiện những vấn đề về khả năng sinh sản của anh ta”, tiến sĩ Berry Behr, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.Theo Socola