Em bị nổi một thứ nhìn như mụn ở dương vật tuy nhiên hột ấy lại không có nổi sần trên bề mặt mà nằm ẩn dưới lớp da. Cái này rất khó để thấy được. Việc nổi này không làm em ngứa hay gặp vấn đề khó khăn gì trong việc tiểu tiện hay qhtd cả.Không biết bệnh em có nghiêm trọng không ạ.