hjx, ai đã từng cắt BQD rồi giúp mình với. Mình cắt BQD được 17 ngày rồi, vết thương đã lành nhung hình dáng da DV xấu quá. Ở bên trái DV thì da cứ như bị sưng lên vậy, mặc dù đụng vào không có đâu. Còn ở dưới đầu khấc thì có lớp da khá dày nổi cộm lên trông rất xấu. Mình không biết là do chưa lành hẳn, đợi sau 1 thời gian sẽ trở lại tự nhiên hay sẽ bị như vậy luôn. Bạn nào đã cắt rồi xin giải đáp giúp minh vwis, thanks.