Theo mình nghĩ bạn nên cắt bqd thì hơn nhìn hình của bạn
thấy giống hệt mình hồi trc'