Tôi 30t đã có gia dình 4 nam nhưng từ đó tới giờ không bao giờ mình cho bà xã thấy dv của mình, vì dv của mình không giống mọi người. Phần da chỗ quy đầu và cổ bị gò lên như bị sưng và có nhung mảng trắng giống như (bệnh bạch biến vậy). Còn quy đầu thì đóm hồng đốm trắng và có những đóm đen giống như bớt vậy minh rất sợ bà xã nhìn thấy , tôi nhìn mà còn sợ nữa nói chi ai . Có cách nào giúp tôi với bà xã mà nhì được là bỏ tôi liền đó ...