Ở xung quanh rảnh của quy đầu xuất hiện một số hạt trắng li ti giờ nó càng ngày càng nhiều, khi quan hệ nó hơi đau không biết mình bị sao nữa. Mong các bác có kinh nghiệm cho mình cách chữa trị với. Thank các bac nhiều:66