DV của em nó cong xuống vậy có cần đi phẩu thuật chữa lại ko ?