dương vật của em mấy ngày gần đây có mùi hôi, tắm xong dc 1 lúc lại bị lại, khoảng 3 ngày r, ko biết có là bị sao?