đái buốt và xuất hiện nốt đỏ ở túi tinh hoàn cần giúp đỡ.
các anh các chú cho em hỏi. ko hiểu tại sao hôm trc sau khi đi trời mwua về một ngày sau em xuất hiện nốt đỏ phổng rộp ở túi tinh hoàn. em có bôi thôi ngoài da trị tomax và cũng có đỡ nhưng tối qua em lại thấy đi tiểu buốt. và có cẩm giác buồn đi tiểu. em bị gì vậy??? trả lời giúp em với.