Mời các bạn vào blog của mình xem về thuốc và cách dùng cụ thể của 2 bệnh này.
http://my.opera.com/thaylangbacninh/blog/
- Liên hệ:
Tel: 0986 554 128
Yahoo: thaylangbacninh
mail: [email protected]