chào bác sĩ, cháu năm nay 17t. cháu bị 1 cục thị lồi như mụn, nó to như lắp trai ở trên hậu môn, ở cạnh khấu đuôi, nó lúc đau lúc không đau. Nên cháu bóp ra máu, trong một thời gian không còn đau nữa. Đên bây giờ nó lại bị đau. nhưng đầu của nó bây giờ thành sẹo nhỏ. Mong bác sĩ giúp cháu.