Có lần mình oral sex cho bạn trai, tình cờ mình thấy ở phía dưới "cây kiếm" of bạn trai mình có vài đốm trắng (hình như nó nổi ở fần da fía trg hay sao ấy, ở ngoài nhìn vào thỳ thấy nó cộm lên thôi). Mình hỏi thỳ bạn trai mình nó có thể do bạn ấy vệ sinh k kỹ, chứ ko có ngứa hay bkỳ dấu hiệu nào khác thườg hết. Nhưg mình vẫn thấy lo cho bạn ấy, lỡ mà có bệnh gì mà k chữa, ảnh hưởg đến sức khoẻ sau này . Các bạn cho mình ý kiến với...