Hiện nay mình đang 17 tuổi. Phía rìa của đầu dương vật của mình xuất hiện nhiều chấm nhỏ trắng li ti nó có ảnh hưởng gì không? nguyên nhân cái này là do đầu? vệ sinh hay ăn đồ nóng....?
Mong mọi người giúp đỡ để mình tìm cách khắc phục sớm.
Xin cảm ơn!!