hôm trước e có quan hệ vs bạn e đến vài ngay sau đi tiểu thấy nhột trong DV rồi ngày thứ 2 chảy nc trắng đục rồi đến ngày thứ 3 màu vàng và đến hôm nay là chỉ còn ít e ra tiệm mua thuốc uống và vệ sinh sạch sẽ bác sỉ cho e lời khuyên và ý kiến giúp e vs e sợ lắm