e bị đau ở bên đoạn đầu tinh hoàn bên phải rồi đau luôn cả ống tinh hoàn bên phải cạnh dv. Khi đi lại hay đang ngồi xuống thì đau nhói... đấy là bệnh gì vậy ?