bs: ơi cho em hỏi tý sau khi cắt bao quy đầu xong lên ăn gì thi tốt có phải uống thuốc gì không