mấy ngày trước trong khi dang ngủ tự nhiên vùng phía trên tinh hoàn trái bị sưng lên rất đau, gây mệt mỏi, người nóng rất khó chịu, mong bác sĩ giúp đỡ