1/Trên thân dương vật em nổi nhiều hột màu trắng nằm dưới da -> không ngứa ... còn phần thân phía dưới dương vật nổi nhiều hột màu trắng -> một số hột nặn ra được.. chất màu trắng -> giống bã dơ ... => không gây ngứa nhưng gãi thì tróc da và ngứa... và ở phần ngọn ->> mấy chỗ bị nổi hột thì lại mọc lông l