Thịt rắn được xếp vào hàng những món ăn cao cấp và bổ dưỡng. Các loại rắn dùng để chế biến những món ăn thông thường gồm có: hổ mang, hổ ngựa, hổ hành, hổ mây, ri cá… Các loại rắn dùng để ngâm rượu có: rắn lục, rắn trun, rắn mai gầm… Mỗi loại rắn có vị hơi khác nhau nhưng chúng đều là bài thuốc chống đau nhức khớp, chữa bệnh phong thấp và tăng cường sức khỏe. Đọc