E bị ngứa xung quanh phần dái, cả háng nữa. Có ai biết nó là bệnh gì và cáh chữa không?