Có bạn nào ở Đà Nẵng biết chỗ khám về lĩnh vực này không , tư vấn giúp mình với