Lúc trước em chưa cắt bao quy đầu, lúc quan hệ rất đau, và nhiều lúc mới bỏ vào thôi là đã xuất tinh rồi
Nay em đã cắt bqd được 1 tháng và cũng thấy lành rôi
Cho em hỏi bao lâu thì mới qh được và còn bị xuất tinh sớm nữa không?