Chỉ định: Sát trùng mắt, rửa mắt, vẽ sinh chống bụi khi đi đường

Cách sử dụng: Nhỏ 3-4 giọt/lần/ngày nhiều lần hoặc theo hướng dẩn của bác sỹ.

Đóng gói: Lọ 5ml