Chỉ định:
- Các bệnh nhiễm trùng phần ngoài mắt như viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, đau mắt hột, viêm mi mắt, viêm tuyến lệ, viêm sụn mí, lẹo mắt.


Chống chỉ định:
Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Mẫn cảm với Quinolon.
Liều lượng:
Nhỏ 2 giọt vào mỗi mắt bị bệnh x 4 lần/ngày.