Thành phần: Mỗi tuýp 5g chứa:
Tetracylin hydroclorid ...............................50mg

Chỉ định: Nhiếm khuẩn ở mắt.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g.