Thành phần: Mỗi chai 5ml chứa:
Neomycin base (dưới dạng Neomycin sulfat) ...............32,5mg
Dexanmethason Natri phosphat...................................5,5mg
(tương đương Dexanmethason Natri phosphat 5mg

Chỉ định: Nhiễm khuẩn ở mắt, mũi, tai.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 1 chai 5ml