Thành phần: Mỗi chai 10 ml chứa:
Natri Clorid ..............................90mg

Chỉ định: Nhiễm trùng ở mắt.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 1 chai 10ml