Thành phần: Lactoserum atomisat, chất nhũ hóa 322, Pacomeae lactiflora extract, prunus flora extract, chất bảo quản, tinh chất tảo biển, axit béo từ trái cây, cream base, hương thơm, nước tinh khiết