Chỉ định:

Liều lượng:

Tra mắt 3-6 lần/ngày.
Cách dùng:
Không nên dùng lâu ngày vì có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển.