Thành phần: - Tobramycin sulfat tương ứng 15mg Tobramycin.
- Tá dược vừa đủ 5ml.

Chỉ định: Điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng nhạy cảm: viêm mi mắt, viêm kết mạc, viêm túi lệ, viêm giác mạc.

Cách sử dụng: Thuốc nhỏ mắt

Đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml.